O poradně

Poradna výživy pro děti a Laktační poradna byla založena v červnu 2008 a je vedena absolventy studijních oborů programu Specializace ve zdravotnictví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Zřizovateli jsou:

  • Ústav ochrany a podpory zdraví, Lékařské fakulta, Masarykova univerzita 
  • a Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, p.o. (Bílý dům).

 

Podřízené stránky (2): Činnost poradny Náš tým
Comments