O poradně‎ > ‎

Náš tým

Poradna je vedena absolventkami bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví obor Výživa člověka a navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví obor Zdravotní vědy (směr Pedagogická specializace výživa člověka), absolventkami bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví obor Nutričí terapeut a absolventkami navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví obor Nutriční specialista na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Své vzdělání v současné době rozšiřují studiem doktorského programu.

Tým je dále posílen příchodem absolventek bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví obor Nutriční terapeut, které dále na Lékařské fakultě pokračují v navazujícím magisterském studiu. 

Mgr. Markéta Grulichová

 

Mgr. Sylva Šmídová (rozená Štajnochrová)

V rámci své disertační práce se zabývá vlivem body image na stravovací zvyklosti u dětí. Specializuje se na problematiku poruch příjmu potravy, snižování nadváhy a laktační poradenství. Vede poradnu výživy ve zdraví a nemoci - Systa (www.vyzivacloveka.cz).

 

Mgr. Lucie Štrublová (rozená Vlková)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Mgr. Veronika Suchodolová (rozená Březková)

V současné době je na mateřské dovolené. Je autorkou odborných textů a lektorkou pro oblast výživy v projektu "Pohyb a výživa", který je zaměřen na první stupeň základních škol (více na www.pav.rvp.cz ). Působí v redakční radě časopisu Zpravodaj pro školní a dietní stravování, který vydává Společnost pro výživu (www.vyzivaspol.cz). Zaměřuje se především na prevenci osteoporózy, problematiku laktózové intolerance a výživu malých dětí. Od roku 2006 pracuje jako nutriční terapeutka v Poradně pro zdravou výživu a odvykání kouření v Masarykově onkologickém ústavu (https://www.mou.cz/poradna-pro-zdravou-vyzivu-a-odvykani-koureni/d139) a od roku 2016 jako asistentka na Ústavu ochrany a podpory zdraví LF MU, kde se podílí na výuce studentů oboru Nutriční terapeut aj.

 

Mgr. Jana Spáčilová (rozená Stávková)

V současné době je na mateřské dovolené. Působí na Ústavu ochrany a podpory zdraví LF MU, kde se podílí na teoretické i praktické výuce studentů oboru Nutriční terapeut. Je lektorkou pro oblast výživy v projektu "Pohyb a výživa" (více na www.pav.rvp.cz ) na prvním stupni vybraných základních škol. Je jí blízká i oblast školního stravování. Již během studia se věnovala problematice dietního stravování na základních školách a nyní je pravidelnou pisatelkou článků o výživě nejen pro zaměstnance školního stravování, ale i pro širokou veřejnost. Ve své dizertační práci se zabývá významem ovoce a zeleniny v naší stravě.

 

Mgr. Martina Nevrlá (rozená Stojanovičová)

V současné době je na rodičovské dovolené. Ve své bakalářské práci se věnovala vlivu náboženství na stravovací zvyklosti jedince a z toho plynoucí vliv na zdraví. Ve své diplomové práci se věnovala problematice těhotenství a příjmu nenasycených mastných kyselin u těhotných žen. Praktické zkušenosti získala také ve Fakultní nemocnici u svaté Anny, kde pracovala od roku 2013 do roku 2014 jako klinický nutriční terapeut na neurologické, ortopedické a chirurgické klinice. Tuto problematiku též přednáší na LF MU. Výživa je nejen její prací, ale i koníčkem.

 

Mgr. Kamila Jančeková (rozená Poslušná)

Několik let se věnovala výuce léčebné výživy na LF MU, v rámci své disertační práce se zabývá problémem dětské obezity a vlivem kouření na výživu a zdraví člověka. Kromě pedagogické a výzkumné činnosti působí v oblasti výživového poradenství, ve kterém se specializuje na problematiku snižování nadváhy a úpravu životního stylu. Působí v poradně Nutrifit ve Znojmě (www.poradnanutrifit.cz). 

 

Mgr. Marie Šubrtová (rozená Jakubiková)

V současné době je na rodičovské dovolené, před kterou se zabývala hodnocením spotřeby potravin v populaci ČR a zjišťováním výživového stavu dětí. Další oblastí jejího zájmu je arteterapie a možnosti jejího využití u lidí s poruchami příjmu potravy. V rámci doktorského studia se zabývá epidemiologií celiakie a efektivností nákladů spojených s cíleným screeningem u rizikových skupin populace. 

 

 

Comments